Newsletter
HolidayCheck

Rowery

Cennik wypożyczenia rowerów

1 godzina                                             5 PLN
cały dzień 30 PLN

 

 

 

 

Regulamin wypożyczania rowerów

w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym MAX

 

Wypożyczane rowery są własnością firmy: Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego MAX  Beata Gronkiewicz, ulica Tadeusza Kościuszki 18, 78-111 Ustronie Morskie, NIP 671-101-98-82 - (ORW MAX).

Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z rowerów wypożyczonych w ORW MAX.

Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy ORW MAX a pełnoletnim Klientem zwanym dalej Wypożyczającym.

Aby wypożyczyć rower należy:

  1. być osobą pełnoletnią oraz nie być pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
  2. przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem, z którego pracownik ORW MAX spisze dane do umowy wypożyczenia,
  3. podpisać umowę wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści,
  4. wnieść opłatę za wypożyczenie roweru, która pobierana jest z góry, gotówką według aktualnego cennika:

1 godzina wypożyczenia roweru – 5 PLN

1 dzień wypożyczenia roweru ( zwrot do godziny 22:00 ) – 30 PLN

Korzystanie z wypożyczonego roweru przez osobę niepełnoletnią jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne spowodowane szkody.

ORW MAX przekazuje do wypożyczenia rower sprawny technicznie, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i w takim samym stanie powinien być zwrócony do wypożyczalni.

Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy stan techniczny i wyposażenie roweru, a następnie fakt ten potwierdza własnym podpisem na umowie wypożyczenia.

Za wady ukryte w wypożyczonym sprzęcie ORW MAX nie ponosi odpowiedzialności.

Wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz ewentualne szkody powstałe na nim od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń losowych, takich jak: kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z nich uszczerbki na zdrowiu oraz jednocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec ORW MAX i z tytułu wypadków, poniesionych szkód materialnych lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego roweru.

Za uszkodzenia roweru wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego roweru odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą roweru na podstawie faktury wystawionej przez warsztat serwisowy albo ORW MAX.

ORW MAX zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego roweru według ceny zawartej na fakturze zakupu roweru.

Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest ORW MAX.

W przypadku kradzieży Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w ORW MAX.

W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia w wyniku przestępstwa lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia wartości wypożyczonego roweru według ceny zawartej na fakturze zakupu roweru.

Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym i opłaconym w umowie.

Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie opłaty zgodnie z cennikiem ORW MAX. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować ORW MAX pod nr tel. + 48 94 35 555 00

Pracownik ORW MAX może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

Wypożyczenie i zwrot roweru, odbywa się w miejscu wskazanym w umowie tj. w: ORW MAX, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 78-111 Ustronie Morskie.

Wypożyczający akceptuje zasady ochrony danych osobowych, określone Polityce prywatności.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia  2020 rok.

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij