Newsletter
HolidayCheck

Regulamin ośrodka

Dyrekcja ORW "MAX" będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w ORW "MAX" wynajmowany jest na doby.
 2. Doba  trwa od godziny 15.30 do godziny 12.00.
 3. Zameldowanie nocne może trwać do 40 minut i nie jest za nie pobierana dodatkowa opłata. Mamy prawo odmówić zameldowania gości pod wpływem alkoholu lub innych środków odużajacych
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. ORW "MAX" uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. ORW "MAX" świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 8. ORW "MAX" ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę;
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie;
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 9. Na życzenie Gościa ORW "MAX" świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;
  • budzenie o wyznaczonej godzinie;
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu;
 10. ORW "MAX" ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 11. Odpowiedzialność ORW "MAX" z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji.
 12. Gości prosimy o parkowanie samochodów tylko na miejscach wyznaczonych do tego celu. ORW "MAX" nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ORW "MAX" powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi ORW do Recepcji.
 15. Prosimy o zachowanie należytej staranności przy każdorazowym opuszczaniu pokoju. Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien, drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.
 16. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 17. Osoby nie zameldowane w ORW "MAX" mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 18. W ORW "MAX" obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00., oprócz kawiarni i ogródka grillowego.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów w pokojach oraz używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 20. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku małych zwierząt domowych, po uiszczeniu dodatkowej opłaty w Recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania jego nieczystości oraz wyprowadzania psów na smyczy.
 21. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 22. Zabrania się korzystania z basenu osobą będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz dzieciom do lat 14 bez opieki dorosłych.
 23. ORW „MAX” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Ośrodka.
 24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty nie dłużej niż przez okres - 1 miesiąca.
 25. ORW „MAX” nie przewiduje zamian lub zwrotów pieniędzy za niewykorzystane usługi wliczone w cenę pobytu ( zabiegi, posiłki itp. ) oraz za niewykorzystane noclegi.
 26. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciw pożarowych i BHP na terenie Ośrodka.

Dziękujemy za współpracę i życzymy Państwu udanego pobytu.
Dyrektor ORW Max

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij